Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du en aktuell författare som berättar om sin senaste bok. Formatet är kort. 

May 25, 2021

Människor och mörker är en novellsamling om de udda och inte anpassningsbara människorna. I fem noveller möter vi individer som tolkar världen och livet på sina egna sätt. Var och en bär med sig ett mörker som får följder i nuet. De är säregna och underliga men frågan är om de är onda? Kan vem som helst...


May 23, 2021

Är det skogen som formar orden eller orden som formar skogen? Vad är sant i oroliga tider? Vet du vad du går på, bottnar i? Postsanning rör sig, steg för steg, inutifrån världen: ur språkfilosofi, vetenskapsstrider och författarens liv och våndor, via Joakim Berg, Tomas Tranströmer och Katarina Frostenson,...


Feb 19, 2021

Johan Rantala Bonnier berättar om diktsamlingen Ak(c)ne. Det är modern och surrealistisk poesi vars tema om akne, trasiga relationer, verklighetsflykt, frigörelse, återupprättelseströmmar ut i ett aldrig sinande ordflöde. Samtliga texter är självupplevda ögonblicksbilder och porträtterar på ett intensivt...


Feb 19, 2021

Ingemar Claesson berättar om sin bok Öster om Intet. Adam och Eva bor på en imaginär gård i myternas dimension, Öster om Intet: bortom tid och rum, innanför förståelig mening, efter att social konvention raderats.

Öster om Intet är en fabel, en myt, kanske en meditation över varats ofattbarhet och egots...