Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du en aktuell författare som berättar om sin senaste bok. Formatet är kort. 

Feb 19, 2021

Johan Rantala Bonnier berättar om diktsamlingen Ak(c)ne. Det är modern och surrealistisk poesi vars tema om akne, trasiga relationer, verklighetsflykt, frigörelse, återupprättelseströmmar ut i ett aldrig sinande ordflöde. Samtliga texter är självupplevda ögonblicksbilder och porträtterar på ett intensivt sätt psykisk ohälsa inifrån och ut.