Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du en aktuell författare som berättar om sin senaste bok. Formatet är kort. 

Feb 19, 2021

Ingemar Claesson berättar om sin bok Öster om Intet. Adam och Eva bor på en imaginär gård i myternas dimension, Öster om Intet: bortom tid och rum, innanför förståelig mening, efter att social konvention raderats.

Öster om Intet är en fabel, en myt, kanske en meditation över varats ofattbarhet och egots paradoxala skillnader. Boken befolkas av imaginära gestalter, kända från litteratur och mytiska sammanhang. Öster om Intet stimulerar frågor men ger inga absoluta svar. Boken bör läsas långsamt: mycket kan kännas främmande; men om du granskar dina inre ömhetsådror kan du kanske känna igen dig. Orden kan vara en spegel av dig och/eller din behärskade motsats.

https://ekstromgaray.se/oster-om-intet/